Cenník

 

 

- Ukážka ZDARMA vopred ku každej objednávke. Až potom sa nezáväzne rozhodnete, či chcete pokračovať ďalej.
- Štandardný formát – Times new roman veľkosť 12, riadkovanie 1,5. To je minimálne jedna normostrana – 1800 znakov na stranu.

- Aktuálna cenová ponuka vám bude doručená e-mailom.
- Cena zákazky bude upresnená v závislosti na zložitosti, termíne a druhu diela.
- Nie sme platcovia DPH.

 

!!! POZOR AKCIA - V CENE JE ZAHRNUTÉ SPRACOVANIE 10 SLIDOVEJ PREZENTÁCIE K OBHAJOBE + odpovede na otáky oponenta!!!

Objednaním práce u nás získate spracovanie prezentácie k obhajobe v hodnote 150,- €.
A spracovanie oponentských otázok v hodnote 100,- € ZDARMA.
Podmienkou je cena objednávky v minimálnej výške 440,- €.

 

 

 

Stredoškolské podklady pre:

 

 

 • Referáty od 3,90 € (normostrana)
 • Čitateľské denníky od 3,90 € (normostrana)
 • Slohové práce od 3,90 € (normostrana)
 • Úkoly z učebnice od 3,90 € (normostrana)

 

 

Vysokoškolské podklady pre:

 

 

 • Seminárne práce od 4,50 € (normostrana)
 • Semestrálne práce od 4,50 € (normostrana)
 • Zápočtové práce  od 4,50 € (normostrana)
 • Úvahy, eseje  od 4,50 € (normostrana)
 • Bakalárské práce od 8,90 € (normostrana)
 • Diplomové práce od 8,90 € (normostrana)
 • MBA práce od 8,90 € (normostrana)
 • Rigorózné práce  od 12 € (normostrana)
 • Dizetračné práce  od 12 € (normostrana)
 • Korektúry gramatické  od 1,80 (normostrana)
 • Korektúry štylistické  od 1,80 (normostrana)
 • Konzultácie - Individuálně
 • Dotazníky, výskumy, preklady - Individuálne
 • Poradenstvo a pomoc s tvorbou -  Individuálne
 • PR články - Individuálne
 • Bibliografie- Individuálne
 • Rešerše - Individuálne
 • Preklady - Individuálne
 • Rôzné výukové materiály - Individuálne
 • Tvorba skrípt - Individuálne

 

Stranou sa myslí normostrana (1800 znakov, t. j. 30 riadkov po cca 60 znakov vrátane medzier) prípadne strana s menším počtom znakov, ale vhodne doplnená vloženou tabuľkou, grafom, obrázkom. (t. j. štandardne v riadkovaní 1,5 a veľkosti písma 12).
Ceny sú platné od 2.9.2015, nie sme platcovia DPH.

 

 

Naše výhody:

 

-Možnosť rozdelenia objednávky  na 2-5 častí podľa Vašeho želania

-Titulná strana ZDARMA

-OSNOVA a ABSTRAKT (slovenský a anglický jazyk) ZDARMA

-Zoznam literatúry ZDARMA

-Prílohy ZDARMA

-Prezentácia k obhajobe v hodnote 100 €  ZDARMA  (nutné vyžiadať).

Kontaktujte nás
info@profipodklady.sk

Tč: 0918 607 795